Arhiv

FOTOREPORTAŽE

11. 03. 20

Izjava Občine Vrhnika glede Kemisa


Zaradi pomanjkljivih in mestoma zavajajočih informacij (s strani Kemisa) Občina Vrhnika podaja izjavo v zvezi z zadnjimi izdanimi odločbami gradbenega inšpektorata povezanimi z nezakonitostjo gradenj in poslovanja Kemisa. 
Občina Vrhnika je že od konca leta 2017 v postopku navajala, da bi bilo za gradnjo celotnega objekta Kemisa po požaru v maju 2017 potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Navedeno je v postopku že maja 2018 potrdilo Upravno sodišče, ki je navedlo, da pogoji za gradnjo objektov Kemisa brez gradbenega dovoljenja niso izkazani.
Gradbeni inšpektorat je šele julija 2019 izdal prvo končno odločbo, s katero je ugotovil, da za gradnjo objektov A in B ni bilo potrebno pridobivati novega gradbenega dovoljenja, pač pa je celotni objekt Kemis spoznal za nezakonitega zaradi povezanosti objekta A in B z na novo zgrajenim in nelegalnim objektom C. Ministrstvo za okolje in prostor je v obširni odločbi v začetku septembra 2019 ugotovilo, da je takšna argumentacija nezakonita ter navedlo, da bi Kemis za objekte A, B in C moral pridobiti gradbena dovoljenja in da objekti predstavljajo črno gradnjo. Ministrstvo je zadevo vrnilo nazaj v odločanje gradbenemu inšpektoratu z jasnim navodilom, da ugotovi zgolj, ali je Kemis pri izgradnji črne gradnje izvedel novo gradnjo objekta ali njegovo rekonstrukcijo. MOP je dal gradbenemu inšpektoratu za končno odločitev 30 dni časa.
Šele 45 dni kasneje je gradbeni inšpektorat izdal delno odločbo s katero je ugotovil, da je objekt C (zalogovnik vode in lovilni bazen) nelegalen objekt. V tej odločbi je bilo tudi navedeno, da se mora nelegalno gradnjo takoj odklopiti od javne gospodarske infrastrukture, torej od vodovoda in elektrike. Navedena zahteva po zakonu velja za vse črne gradnje in ni posebna določba, ki bi se sedaj dodatno nalagala družbi Kemis.
Kljub temu, da bi odklop objekta C od javne infrastrukture moral biti izveden že v sredini oktobra 2019, je bil ta izveden šele prejšnji teden (elektrika, voda bo ta teden), s čimer se je favoriziralo Kemis in omogočalo njegovo nezakonito delovanje.
Gradbeni inšpektorat je nato šele prejšnji teden (skoraj pol leta po roku) izdal delni odločbi tudi za objekta A in B. S tem je gradbeni inšpektorat družbi Kemis pol leta omogočal izvajanje dejavnosti v nezakonitem objektu in mu s tem vsaj posredno tudi omogočal prilagoditev na trenutek, ko bodo objekti Kemisa končno spoznani za nelegalne.
Glede objekta A je gradbeni inšpektorat ugotovil zgolj tisto, kar sta pred njim ugotovila že Upravno sodišče in MOP, torej, da bi Kemis za gradnjo pol leta po požaru moral pridobiti novo gradbeno dovoljenje, česar pa ni storil. Posledično gre za nelegalno (črno) gradnjo, v kateri se ne sme izvajati dejavnosti in ki jo je potrebno v roku enega leta odstraniti. Skladno z zakonsko obvezo je inšpektorat med drugim izrekel prepoved uporabe in opravljanje gospodarske dejavnosti v objektu A. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Glede objekta B je gradbeni inšpektorat ugotovil, da se je gradnja izvajala na podlagi starega gradbenega dovoljenja iz maja 2017, izdanega tik pred požarom, vendar je hkrati ugotovilo, da objekt nima uporabnega dovoljenja. V Republiki Sloveniji veljajo pravila, da se v objektih, ki nimajo uporabnega dovoljenja, ne sme izvajati nobenih gospodarskih dejavnosti, kar je inšpektorat tudi navedel v odločbi in uporabo prepovedal. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Glede na vse navedeno, Občina Vrhnika posebej poudarja, da je že skoraj dve leti očitno in neizpodbitno, da bi družba Kemis za gradnjo objekta začetega pozno jeseni 2017 po požaru morala pridobiti gradbena dovoljenja. To je od vsega začetka trdila tudi Občina Vrhnika. Sprenevedanje in zavajanje, ki ga danes uprizarja Kemis tako ne predstavlja nič novega. Kemis se je konec leta 2017 zavestno odločil, da bo gradil brez gradbenega dovoljenja in sicer kljub vsem opozorilom o nezakonitosti takšnega ravnanja. Z ne transparentnim postopanjem in zavlačevanji je onemogočal izvedbo inšpekcijskih postopkov, sedaj ko so ti končno kulminirali v izdaji gornjih odločb in prepovedi, pa napoveduje da jih ne bo upošteval.
Občina Vrhnika je prepričana, da ima inšpektorat in pa državni aparat sredstva, da bo preprečil tudi takšno nadaljevanje samovoljnega ravnanja Kemisa, ki kot gospodarska družba deluje nelegalno ter brez ustreznih dovoljenj, vse za ceno ogrožanja zdravja krajanov Vrhnike in celotnega okolja.

Občina Vrhnika


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
01. 06. 20Podpora občine Slovenski vojski
22. 05. 20Po »klavirskih tipkah« čez cesto
21. 05. 20Župan si je ogledal vrhniški Saubermacher
21. 05. 20Prostofer ponovno v zagonu
15. 05. 20Upravno sodišče zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe Kemisu
13. 03. 20Kemisu zaprli vodo, požarna varnost še naprej zagotovljena!
11. 03. 20Izjava Občine Vrhnika glede Kemisa
19. 12. 19Pri županu gasilci in duhovniki
12. 12. 19Jože Malovrh novi podžupan
21. 11. 19Evropski teden zmanjševanja odpadkov

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00