Občinska uprava

Direktor občinske uprave

Boštjan Koprivec

Telefon tajništva:
01 755 54 19

http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png

Vodje oddelkov

Oddelek za splošne zadeve

 Vodja oddelka:


  Telefon
  01 755 54 19

  http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png

Oddelek za finance

  Vodja oddelka:
  Maja Kogovšek, dipl. ekon.

  Telefon
  01 755 54 34

  http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo


Vodja oddelka:
mag. Matej Černetič

Telefon
01 755 54 27


http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za okolje in komunalo

Vodja oddelka:
Janez Jelovšek, dipl. inž. grad.

Telefon
01 755 54 25


http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png


Oddelek za prostor

Vodja oddelka:
Bernard Kogovšek, u.d.i.s.

Telefon
01 755 54 43

http://arhiv.vrhnika.si/img/icomail.png
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

SEDEŽ
Cankarjev trg 4
p.p. 21
1360 Vrhnika

Začasno poslovanje v prostorih nad trgovino Depo
Cankarjev trg 6a
1360 Vrhnika

Telefon:
01 320 55 59

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
031 322 806


Faks:
01 750 59 75

Elektronska pošta:
inspektorat.redarstvo@vrhnika.si

Spletna stran

Uradne ure:
ponedeljek – petek
8.00 – 11.00

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00