Podžupana


Organi občine
Podžupan

 
 
Podžupanja Občine Vrhnika
Bernarda Kropf
E-mail:  bernarda.kropf@vrhnika.si


 
 
Podžupan Občine Vrhnika
Jožef Malovrh
E-mail:  jozef.malovrh@vrhnika.si


Tajništvo župana: 01/755-54-12 
Delovno področje podžupana

-    izvaja koordinacijo med oddelki znotraj občine v smislu pospeševanja in usklajevanja pripravljalne in izvedbene faze.

-    Pripravlja ali koordinira pripravo manj zahtevne investicijske dokumentacije ali njene posamezne dele zahtevnejših investicijskih dokumentov ter vlog za prijavo na razpise Fundacije za šport, SVLR, LAS Barje z zaledjem in Ministrstva za kmetijstvo.

-    »Po potrebi« izvaja koordinacijo in usklajevanje med investitorjem, nosilci javno zasebnega partnerstva, upravljavcem infrastrukture, projektantom, soglasodajalci, geodetom, upravno enoto, izdelovalcem investicijske dokumentacije, izvajalcem del, nadzornikom in drugimi nosilci posameznih strokovnih nalog pri pripravi in izvedbi investicije.

-    izvaja koordinacijo s Krajinskim parkom Ljubljansko barje.

-    Sodeluje in koordinira s Sveti, predsedniki in gradbenimi odbori krajevnih skupnosti ter društev pri zasnovi, načrtovanju in izvedbi investicijskih namer na njihovem območju ali področju.

-    Sodeluje in koordinira z direktorji ali njihovimi pooblaščenci javnih zavodov, javnega podjetja, športne zveze in upravljavci objektov ali infrastrukture v vseh fazah priprave in izvedbe investicijske namere.

-    Spremlja in sodeluje pri delu odborov OS, ki pokrivajo (zadevajo) področja potrebna za izvedbo investicije.KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00