Občinska uprava

Organigram občinske uprave

Naslov:
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Dislocirane lokacije:
Oddelek za okolje in komunalo
Oddelek za prostor
Cankarjev trg 11

Medobčinski inšpektorat
in redarstvo
Cankarjev trg 4


URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI:

PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure
 
SREDA
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ureURADNE URE SPREJEMNO - INFORMACIJSKE PISARNE:

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK
od 8.00 do 15.00 ure

SREDA
od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ure


TELEFONSKE ŠTEVILKE:

hišna centrala 755-54-10   oddelek za okolje in komunalo  755-54-40 
faks 750-51-58   oddelek za prostor  755-54-40 
faks okolje,prostor, komunala 755-15-55   oddelek za družbene dejavnosti in gosp.  755-54-20 
tajništvo župana 755-54-12   oddelek za finance  755-54-33 
tajništvo občinske uprave 755-54-19   oddelek za splošne zadeve  755-54-28 
civilna zaščita  755-54-44   medobčinski inšpektorat in redarstvo 320-55-59


ELEKTRONSKI NASLOVI:

Župan:
zupan.obcina@vrhnika.si

Direktor občine:
direktor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za finance:
finance.obcina@vrhnika.si

Oddelek za splošne zadeve:
splosne.obcina@vrhnika.si

Oddelek za okolje in komunalno:
obcina.vrhnika@vrhnika.si

Oddelek za prostor:
prostor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo:
druzbene.obcina@vrhnika.si

Nadzornik računalniške mreže:
nadzornik.obcina@vrhnika.si

Civilna zaščita:
cz.obcina@vrhnika.si

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00