Občinska uprava

Direktor


Direktor občinske uprave
Boštjan Koprivec
telefon tajnice direktorja: 01/755 54 19
faks 01/750 51 58
e-pošta direktor.obcina@vrhnika.si

Tržaška 1, 1.nadstropje

 
Delovno področje direktorja občinske uprave

-izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,

-opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,

-koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,

-zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,

-opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,

-skrbi za zagotavljanje javnosti dela občinske uprave;

-skrbi za delovanje občinskega sveta in delovnih teles pri občinskem svetu;

-opravlja druge naloge po odredbi županaKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00