Občinska uprava

Oddelek za splošne zadeve

Organi občine
Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Vodja Oddelka za splošne zadeve
e-pošta: splosne.obcina@vrhnika.si

Tržaška 1, 2.nadstropje


 
Delovno področje Oddelka za splošne zadeve:

a) področje normativno-pravnih zadev:

-pravna pomoč pri pripravi splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;

-pravna pomoč pri sestavljanju pogodb, oceni sprejemljivosti pogodb in pravno spremljanje pogodb;

-strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;

-pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;

-opravlja druge strokovne in upravne naloge, ki spadajo v to področje;

 

b) področje splošnih zadev:

-opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter druge občinske organe;

-kadrovske zadeve;

-sprejem in odprava pošte ter arhiviranje;

-informatizacija občinske uprave;

-odnosi z javnostjo ter skrb za javno podobo in predstavitev občine ter protokol;

-skrb za nabavo materiala, osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave;

-opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za potrebe občinske uprave na področju javnih naročil;

-druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00