Občinski svet

Delovna telesa Občinskega sveta

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA TER VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
1. Valerija Mojca Frank (SMC) predsednica
2. Zdravko Železnik (SDS)
3. Janez Kikelj (SD)
4. Vid Drašček  (Desus)
5. Anže Slabe  (PV)
6. Marko Močnik (Levica)
7. Simon Hlebec  (LRVP)
 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1. Jožef Malovrh  (SDS) - predsednik
2. Dimitrij Debevec  (SMC)
3. Luka Skledar  (N.Si)
4. Borut Fefer  (PV)
5. Aleš Sečnik  (LZL)
6. Nataša Rijavec  (LRVP)
7. Doman Blagojević  (ZS)


 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

1. mag. Viktor Sladič  (LRVP) - predsednik
2. Gvido Mravljak  (SD)
3. Nataša Grom (PV)
4. Alen Đekić  (LZL)
5. David Kastelic  (Levica)
6. Andrej Podbregar (SDS)
7. Nina Knapič  (ZS)
                                                                                                                                         
                  
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

1. mag. Viktor Sladič (LRVP)- predsednik
2. Nataša Grom (PV)
3. Alojz Kos  (SD)
4. Petra Černetič (SDS)
5. Boštjan Erčulj (LZL)

 
KOMISIJA ZA PODELJEVANJE OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD
1. Jošt Cankar  (N.Si) - predsednik
2. Ema Goričan  (PV)
3. David Kastelic  (Levica)
4. Pavel Oblak (SLS)
5. Darinka Podobnik (Desus)


 


 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCE
IN PRORAČUN

1. Andrej Podbregar  (SDS) - predsednik
2. Marko Zimšek  (N.Si)
3. Edin Behrić  (PV)
4. Bernarda Kropf  (LRVP)
5. Zdenka Petoš  (SLS)ODBOR ZA EKOLOGIJO IN INFRASTRUKTURO
1. Janko Skodlar (PV) - predsednik
2. Andrej Marković  (SD)
3. Janez Pivk  (LRVP)
4. Mladen Lujić  (SMC)
5. Rok Mušič  (ZS)
6. Pavel Oblak  (SLS)
 
 


 

Vabila za seje delovnih teles

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00