Predstavniki Občinskega sveta in lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov

VIZ Antonije Kucler
ravnateljica:                  Anita Čretnik

mandat ravnateljice traja do 30. 6. 2023

predstavniki:                 Marko Močnik (Levica)

                                    Mateja Dolamič (SDS)

                                    Jana Polanc (SDS)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.
 


Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

direktor:                        Boštjan Koprivec

mandat direktorja traja do 13. 04. 2023

predstavniki:                 Mirjam Dominko (SDS)

                                    Borut Fefer (Povezujemo Vrhniko)

                                    Milan Selan (LRVP)

                                    Gvido Mravljak (SD)

                                    Boštjan Erčulj (predlog društev)

                                    Anita Čretnik (predlog društev)

 


Cankarjeva knjižnica Vrhnika

direktorica:                    Sonja Žakelj

mandat direktorice traja do 14. 1. 2021

predstavniki:                 David Kastelic (Levica)                                                                      

                                    Mirjam Suhadolnik (predstavnica uporabnikov)                                        

                                    Anže Grampovčan (LRVP)

                                    Lučka Kenk (Lista Povezujemo Vrhniko)   

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022 razen predstavnici uporabnikov.

 


Zdravstveni dom Vrhnika

direktor:                        Roman Strgar

mandat direktorja traja do      14.2.2023

predstavniki:                 Malovrh Jože (SDS)

                                    Vid Drašček (DeSUS)

                                    Nataša Grom (Lista Povezujemo Vrhniko)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
ravnateljica:                  mag. Polonca Šurca Gerdina

mandat ravnateljice traja do 14. 5. 2020

predstavniki:                 Barbara Sigulin (SLS)

                                    Nataša Jenko ( SMC)

                                    Matejka Zelenc (LRVP)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

ravnateljica:                  Darja Guzelj

mandat ravnateljice traja do 28. 2. 2020

predstavniki:                 Marjetka Podlipec (N.Si)

                                    Peter Kogovšek (Lista povezujemo Vrhniko)

                                    Vladimira Rančov (LRVP)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


Glasbena šola Vrhnika

ravnateljica:                  Dominka Naveršnik

mandat ravnatelja traja do 29. 4. 2023

predstavniki:                 Suzana Alič (SDS)                                           

                                    Marija Vodeb (LRVP)

                                    Slavka Štirn (SD)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


Dom upokojencev Vrhnika

direktor:                       Milena Končina

mandat direktorja traja do

predstavnica:                Marija Kupec

mandat predstavnice traja do 17. 2. 2021

 

 


Center za socialno delo Vrhnika

direktorica:                    Andreja Rihter

mandat direktorice traja do   30. 06. 2021

predstavnik:                  Primož Jerina (N.Si)

mandat predstavnika traja štiri leta predvidoma do 25. 2. 2023

 


Krajinski park Ljubljansko barje

direktor:                        Janez Kastelic

predstavnik:                  Janko Skodlar (Lista Povezujemo Vrhniko)

mandat predstavnika traja do 13. 12. 2021

 

 


Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

direktorica:                    mag. Brigita Šen Kreže

mandat direktorice traja do  30. 11. 2019

predstavnika:                Mirko Antolović

                                    Roman Strgar

mandat predstavnikov traja do 7. 7. 2019KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00