3. Opis načina dostopa do drugih IJZ

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

• Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik.

 

• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

 

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, srede od 8. do 12. ure, ter od 13. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.

 

• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 

Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

 

• Opis delnega dostopa:

 

V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00