Prostorski akti v pripravi

Prostorski akti v pripravi

Spremembe in dopolnitve OPN

1.

Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN: Ureditev doživljajskega parka Argonavti

 Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

1.

OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici

2.

OPPN za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki

3.

OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica

4.

OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici

5.

OPPN za infrastrukturno navezavo območja OPPN Podhruševca na širše območje

6.

OPPN za zadrževalnik na Beli

7.

OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu

8.

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
Postopek končan z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 477/19)

9.

OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki

10.

OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del

11.

Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič

12.

Spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek

13.

OPPN Kamnolom Verd

 

Lokacijske preveritve

 Lokacijske preveritve

1.

Lokacijska preveritev za del območja VR_1660

2.

Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve v EUP ZA_3650

3.

Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora VR_3713


Arhiv

Spremembe in dopolnitve OPN

Postopek končan z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 60/19).

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00