Prostorski akti v pripravi

Spremembe in dopolnitve OPN 1. OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici 2. OPPN za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki 3. OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica 4. OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici 5. OPPN za infrastrukturno navezavo območja OPPN Podhruševca na širše območje 6. OPPN za zadrževalnik na Beli 7. OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu 8. Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) 9. OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki 10. OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del 11. Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič 12. Spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek 13. OPPN kamnolom Verd

Spremembe in dopolnitve OPN

1.

Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN: Ureditev doživljajskega parka Argonavti

 Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

1.

OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici

2.

OPPN za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki

3.

OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica

4.

OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici

5.

OPPN za infrastrukturno navezavo območja OPPN Podhruševca na širše območje

6.

OPPN za zadrževalnik na Beli

7.

OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu

8.

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
Postopek končan z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 477/19)

9.

OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki

10.

OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del

11.

Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič

12.

Spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek

13.

OPPN Kamnolom Verd

 KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00