Vaška vaga Bevke


Nosilec projekta: Krajevna skupnost Bevke


Partnerji v projektu
: Občina Vrhnika, Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Športno društvo Bevke


Vrednost celotnega projekta
: 154.821,55 EUR


Višina sofinanciranja: 73.894,17 EUR


Trajanje projekta: 4.6.2018 - 31.12.2020»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povzetek projekta:
Ureditev degradiranega območja vaške vage v Bevkah, ki je kulturni spomenik in obnova objekta kulturne dediščine. Obnova zajema obnovo vaške vage, postavitev nadstreška za avtobusno postajo in različne dogodke (npr.: festival vaške vage), ureditev dostopa do vaške vage in vključuje organizacijo Festivala vaške vage, izobraževanja za turistične vodnike in ponudbo tematskih vodenj z vključenim ogledom obnovljene vaške vage in Bevške tematske poti, ki je bila urejena s sredstvi Leader programa v preteklem obdobju v programe vodenj. Projekt vključuje tudi izvedbo novih programov obujanja ljudskega izročila in zgodovine vaškega življenja, s poudarkom na stavbni in podeželski dediščini. Izvedli bodo tudi nove programe - kakovostne in zanimive programske vsebine vezane na zgodovino širšega območja Barja ter oživeli programe vodenj po Učni poti Bevke in ponudbo tematskih vodenj za posamezne ciljne skupine

Cilji:
-spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest
-izboljšanje kakovosti bivanja
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci


Aktivnosti:
-ureditev območja in obnova vaške vage
-zasnova, načrtovanje in izvedba programov, ki bo prispevala k oživitvi turizma v Bevkah


Rezultati:
-vsaj tri delujoči modeli sodelovanja in povezovanja
-obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino
- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupinKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00