Energetsko svetovalna pisarna Ensvet

ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA ENSVET VRHNIKABrezplačno energetsko svetovanja za občane - mreža ENSVET, nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

 

 

Kako in kje do nasveta:

 

-     Osebno svetovanje: ESP Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, mala sejna soba v kleti občinske stavbe

      Svetovanje je vsaka druga sreda od 17.00 do 20.00 po predhodni najavi

      Predhodno se najavite po telefonu 01-755-54-12 (v času uradnih ur Občine)

 

-     Svetovanje po e-pošti: peter.petrovcic@ensvet.si , patricjo.bozic@ensvet.si

 

-     Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah, svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

 

 

Kdo in kaj svetuje:

 

V ESP Vrhnika vas pričakujeva Peter Petrovčič ( peter.petrovcic@ensvet.si ) in Patricjo Božič (patricjo.bozic@ensvet.si ) – oba energetska svetovalca mreže ENSVET

 

 

Skupaj z vami bova poskušala najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

 

-     energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje,

-     ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe,

-     ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev,

-     pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta,

-     izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,

-     uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,

-     možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE,

-     vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu,

-     ………….

 

Nasveti so za občane brezplačni.

 

 

Mreža ENSVET:

 

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 352. člena Energetskega zakona organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi - občinami. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev. Program brezplačnega energetskega svetovanja za občane - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

 

 

Trenutni javni pozivi za pridobitev ugodnosti namenjeni občanom so sledeči:

 

-          59OB17 - za posojila s subvencionirano obrestno mero za ukrepe URE in OVE ,

-          64SUB-EVOB19 - za nakup električnih vozil ,

-          67SUB-OBPO19 - za naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb ,

-          69SUB-SOCOB19 - za socialno šibke občane za zamenjavo starih kurilnih naprav ,

-          71SUB-SO19 - za naprave za samooskrbo z električno energijo ,

-          73SUB-sNESOB19 - za spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe ,

-          74SUB-OB19 - za rabo OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb .

 

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si , skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v Energetsko svetovalni pisarni Vrhnika.

 

 

Obvestilo vlagateljem o nakazilu nepovratnih sredstev :

 

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude ter popolne zaključne dokumentacije, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko zaključna dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev pred izplačilom. V primeru popolne zaključne dokumentacije, iz katere izhaja da je naložba izvedena pravočasno in skladno s pogoji javnega poziva, pa vlagatelj prejme obvestilo o nakazilu.

 

 

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

 

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti. Eko sklad, j.s.

 

 

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00